Handelsvillkor

Allmänna villkor, sekretess- och cookiepolicy för

Gaiagarn ApS
Østre Fælledvej 10
DK-9400 Nørresundby
CVR-nr: 44118610

Priser

Alla priser som anges på Gaiagarn inkluderar 25 % dansk moms.

Reservationer görs för skatteändringar, slutprodukter m.m.

Detta handlar om villkoren som följer på Gaiagarn. Uppmärksamhet uppmärksammas på att handelsvillkor hos Gaiagarn, garantier och praxis är i enlighet med köplagen.

Beställningsplacering

När du har genomfört en beställning får du ett e-postmeddelande där det står vilka produkter du har köpt.

Du måste vara medveten om att detta e-postmeddelande INTE är en juridiskt bindande orderbekräftelse som innebär att ett avtal har ingåtts.

Det är endast ett elektroniskt svar från vårt butikssystem som bekräftar inmatade uppgifter. Som en följd av detta har vi möjlighet att avbryta din beställning om felet beror på:

Tryckfel, skrivfel, tekniska problem, leveransfel eller liknande situationer.

Kontrakt/Faktura

När du som kund handlar på webbshoppen hos Gaiagarn får du ett autosvar, där det står vad som är beställt, leveransadress och alla personuppgifter.

Gaiagarn behandlar sedan beställningen. När beställningen skickas skickas originaldata/kvitto med beställningen. Detta kommer att gälla som dokumentation för beställningen.

Betalning

Gaiagarn accepterar betalning med VISA/Dankort, Mastercard och Mobilepay.

När du handlar i vår butik krypteras all din kortinformation med det så kallade SSL-protokollet (Secure Socket Layer). Det innebär att obehöriga inte kan läsa ditt kortnummer eller annan information under transaktionen.

I enlighet med dansk lagstiftning kommer betalningen endast att dras tillbaka i det ögonblick som din beställning(er) skickas.

Leverans

Vi levererar normalt inom 1-3 arbetsdagar. Upp till en helg eller helgdag kan leveranstiden vara längre.

Reservationer görs för slutprodukter och försenade leveranstider hos leverantörer till Gaiagarn.

Vid köp över 399 kr. Om din beställning är utan frakt- och hanteringskostnader är det fri frakt.

Vid köp under 399 DKK läggs vår fraktkostnad till din beställning, som alltid bestäms av transportören vi använder.

Kvalitetsgaranti

Om någon av våra produkter mot förmodan inte skulle leva upp till förväntade förväntningar ber vi dig att skicka tillbaka produkten till oss.

Klagorätt

Som kund har du rätt att klaga på en vara som har fel eller defekter som fanns när varan såldes.

Reklamationsrätten gäller i 2 år och omfattar tillverknings- och materialfel. Om du som kund vill annonsera ska detta i allmänhet göras inom 1 månad efter att du upptäckt ett fel eller en brist i din produkt.

Ångerrätt

Som kund har du alltid 14 dagars ångerrätt på varor köpta från Gaiagarn. Efter anmält utnyttjande av ångerrätten ska varan returneras inom 14 dagar.

Observera att porto inte återbetalas vid hävning av köp.

Alla returer måste accepteras av Gaiagarn innan varorna skickas tillbaka. Du ombeds därför att kontakta kundtjänst innan du returnerar varan. Kundtjänst kan alltid kontaktas via strik@gaiagarn.dk

Kopia av faktura/orderbekräftelse ska bifogas samt registrerings- och kontonummer för det bankkonto som vi ska återbetala beloppet till. Varan ska skickas till Gaiagarn senast 14 dagar efter att du mottagit den.

Du får pengarna senast 20 dagar efter att du returnerat varan, förutsatt att varan framstår i originalskick.

varning

Gaiagarn är den enda återförsäljaren av garn och relaterade produkter. Allt material och information om Gaiagarn är helt enkelt spridning av information från erfarenheter från användare över hela världen.

Integritets- och cookiepolicy (Dataansvarig är Gaiagarn ApS)

Användning av personuppgifter och säkerhet

Personlig information omfattar all information som kan användas för att identifiera en person, inklusive ditt för- och efternamn, din ålder, ditt kön, din hem- eller arbetsadress, din e-postadress eller annan kontaktinformation som du tillhandahåller.

Både i samband med användning av vår webbplats, men också i samband med dina förfrågningar och prenumerationer på nyhetsbrev mm.

Vi respekterar alla förfrågningar om konfidentialitet för personlig information som lämnas online, och vi är medvetna om behovet av lämpligt skydd och korrekt behandling av all personlig information som vi får.

Personuppgifter används endast för det ändamål för vilket de lämnades, inklusive för att säkerställa att vi kan utföra våra tjänster åt dig, och informationen används även för statistiska ändamål.

Genom att använda Gaiagarn accepterar du att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy. Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder mot att dina uppgifter oavsiktligt eller olagligt raderas, publiceras, försvinner, försämras eller kommer till obehörigas kännedom, missbrukas eller på annat sätt behandlas i strid med lagen.

Om du inte kan acceptera vår integritetspolicy, vänligen avstå från att använda vår webbplats.

Vår insamling och behandling av personuppgifter

Du kan använda vår webbplats utan att berätta vem du är eller ge personlig information om dig själv. Däremot behöver vi vissa personuppgifter för att kunna betjäna dig och/eller leverera nyheter och andra tjänster till dig.

Vi samlar in och behandlar följande information om dig:

  • Personuppgifter du lämnar i samband med att du anmäler dig till nyhetsbrevet.
  • Personuppgifter du lämnar i samband med en beställning.
  • Personuppgifter du lämnar i samband med ett klagomål eller feedback.

Vi samlar endast in den information som är nödvändig för att tillhandahålla den tjänst som du begär (t.ex. namn, e-post eller telefonnummer).

De insamlade personuppgifterna lagras på servrar som är certifierade under EU-US Privacy Shield.

Vissa personuppgifter hanteras av en tredje part (databehandlare) som behandlar personuppgifter för vår räkning i enlighet med denna integritetspolicy och tillämplig lagstiftning om skydd av personuppgifter.

Informationen sparas under den tid som lagen tillåter och vi raderar den när den inte längre behövs. Perioden beror på informationens karaktär och bakgrunden till lagringen. Det är därför inte möjligt att ange en generell tidsram för när information raderas.

Offentliggörande av information

Personlig information som lämnas på denna webbplats vidarebefordras endast till:

Företagets interna avdelningar

Utvalda och pålitliga tredje parter som använder dina personuppgifter för att leverera varor eller tjänster som du har beställt.

Missbruk registreras enligt gällande lag om en kund missbrukar eller bedrar oss.

För att vidareutveckla och förbättra vår webbplats för vi statistik över hur besökarna använder webbplatsen. Statistiken används uteslutande i sammanfattad form, t.ex. för att se vilka sidor och webbläsare våra besökare använder mest.

Google analytics (GA4) används för att samla in besöksstatistik.

Google kan komma att vidarebefordra informationen till tredje part där lagen kräver detta, eller till tredje part som utför uppgifter åt dem.

Om du vill ha tillgång till den information som registrerats om dig hos oss måste du kontakta strik@gaiagarn.dk

Om felaktiga uppgifter har registrerats, eller om du har andra invändningar, kan du kontakta oss på samma plats. För mer information om dina rättigheter, se nedan.

Om du vill klaga på vår behandling av dina personuppgifter har du även möjlighet att kontakta den danska dataskyddsmyndigheten direkt.

Cookiepolicy

Vi använder cookies på gaiagarn.dk för att ge bästa möjliga service till användarna av vår webbplats.

En cookie är en liten datafil som webbplatser alltid lagrar på sin IT-utrustning. Google analytics används för detta. Syftet är att känna igen IT-utrustningen och därmed observera hur du använder webbplatsen. Idag använder i stort sett alla webbplatser cookies, då det ofta är nödvändigt för att kunna ge en bra tjänst.

Vi använder följande typer av cookies på vår webbplats

Förstapartscookies som upphör att gälla när du stänger din webbläsare. Syftet med denna typ av kakor är att känna igen din IT-utrustning, komma ihåg ditt språkval, registrera tiden du är på webbplatsen, hantera grafik och identifiera dina frågor när du surfar runt Gaiagarn

Beständiga cookies lagras i upp till två år. De registrerar antalet gånger du har besökt webbplatsen, vistelsens längd, språkval och hur du kommer åt webbplatsen, samt om du är en återkommande användare av webbplatsen.

Google analytics cookies används för att samla in besöksstatistik. Dessa cookies samlar in information om din användning av webbplatsen, inklusive din IP-adress. Undvik cookies från Google Analytics här.

Marknadsföringscookies används för att följa dina sök- och läsvanor, i syfte att visa dig riktad marknadsföring i t.ex. annonsbanner. Dessa cookies samlar in data som kan innehålla personligt identifierbar information.

All information som lagras med hjälp av dessa cookies kan komma att delas med tredje part.

Om du inte vill acceptera cookies kan du göra olika webbläsarinställningar för cookies via dessa länkar:

  • Flash-cookies
  • Internet Explorer
  • Mozilla Firefox
  • Google Chrome
  • Opera
  • Safari

Ovanstående information lämnas i enlighet med förordningen om krav på information och samtycke vid lagring och åtkomst av information i slutanvändarens terminalutrustning.

Om ovanstående ger upphov till frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på strik@gaiagarn.dk

Dina rättigheter

De personuppgifter vi behandlar tillhör den registrerade. Därför har den registrerade till sin natur också vissa rättigheter. Dessa rättigheter framgår av förordningens 3 kap.

Nedan följer en översikt över dessa rättigheter, som du alltid har som registrerad.

1.a – Informationsskyldighet

I samband med insamling av personuppgifter ska vi som personuppgiftsansvarig informera den registrerade om ett antal uppgifter. Dina rättigheter visas nedan.

1.b – Rätt till tillgång

Som registrerad användare har du rätt att få vår bekräftelse på om personuppgifter som rör dig behandlas och i förekommande fall tillgång till personuppgifterna och följande information:

Syftet med behandlingen

De berörda kategorierna av personuppgifter. Mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna lämnas eller kommer att lämnas ut, särskilt mottagare i tredjeländer eller internationella organisationer.

Om möjligt, den avsedda tidsperioden under vilken personuppgifterna kommer att lagras, eller om detta inte är möjligt, de kriterier som används för att fastställa denna tidsperiod.

Rätten att begära att den personuppgiftsansvarige korrigerar eller raderar personuppgifter eller begränsar behandlingen av personuppgifter som rör den registrerade eller att invända mot sådan behandling.

Rätten att framföra klagomål till en tillsynsmyndighet

All tillgänglig information om var personuppgifterna kommer ifrån, om de inte samlas in från den registrerade.

Förekomsten av automatiska beslut, inklusive profilering, som avses i artikel 22, stycket 1 och 4, och åtminstone meningsfull information om logiken däri samt innebörden och de förväntade konsekvenserna av sådan behandling för den registrerade.

Om personuppgifterna överförs till ett tredjeland eller en internationell organisation har den registrerade rätt att få information om nödvändiga garantier enligt artikel 46 i samband med överföringen.

Vi tillhandahåller en kopia av de personuppgifter vi behandlar om dig, om du begär det, så länge kopian inte kränker andras rättigheter och friheter.

För tillhandahållande av ytterligare exemplar debiteras alltid en skälig avgift baserad på administrativa kostnader. Om inget annat begärs lämnas informationen i en vanlig elektronisk form.

1.c – Rättelse

Om vi ​​har registrerat felaktiga uppgifter om dig har du rätt att få dessa validerade och rättade.

Du har också rätt att, med hänsyn till ändamålen med behandlingen, få ofullständiga personuppgifter kompletterade. Detta kan till exempel ske genom att en kompletterande deklaration lämnas.

1.d – Rätt att bli glömd

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade och vi är skyldiga att radera dina personuppgifter utan onödigt dröjsmål om något av följande villkor gäller:

Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för att uppfylla de syften för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades.

Du återkallar det samtycke som ligger till grund för behandlingen, och det finns ingen annan grund för behandlingen.

Du invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 21, stycket 1, och det finns inga berättigade skäl för behandlingen som föregår invändningen, eller så invänder du mot behandlingen enligt artikel 21, mom. 2.

Personuppgifterna har behandlats olagligt.

Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig skyldighet i EU-lagstiftningen eller den nationella lagstiftningen i de medlemsstater som vi lyder under.

Personuppgifterna har samlats in i samband med tillhandahållande av informationssamhällets tjänster som avses i artikel 8, stycket 1.

Om vi ​​har publicerat personuppgifterna och som en konsekvens av detta är vi skyldiga att radera personuppgifterna, kommer vi, med hänsyn till tillgänglig teknik och kostnaderna för genomförandet, vidta rimliga åtgärder, inklusive tekniska åtgärder, för att meddela de personuppgiftsansvariga som behandlar personuppgifterna, att du har bett dessa personuppgiftsansvariga att radera alla länkar till/kopior eller reproduktioner av personuppgifterna i fråga.

Ovanstående gäller dock inte i den mån behandlingen är nödvändig:

Att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet

För att uppfylla en rättslig skyldighet som kräver behandling enligt EU-lagstiftningen eller medlemsstaternas nationella lagstiftning, och som vi lyder under, eller att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som hör till myndighetsutövning, som uppgifterna registeransvarig har tilldelats med hänsyn till samhälleliga intressen på folkhälsoområdet enligt artikel 9, mom. 2, bokstaverna h och i), och artikel 9, mom 3 för arkivändamål i samhällets intresse, för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller för statistiska ändamål enligt artikel 89, mom. 1, i den mån den rätt som avses i mom 1, sannolikt kommer att omöjliggöra eller allvarligt hindra fullgörandet av denna behandling, eller

så att rättsliga anspråk kan fastställas, hävdas eller försvaras.

1.e – Begränsning av behandling

Du har rätt för oss att begränsa vår behandling av dina uppgifter om något av följande villkor gäller:

Personuppgifternas riktighet bestrids av dig, under tiden fram till dess att vi har haft möjlighet att avgöra om personuppgifterna är korrekta.

Behandlingen är olaglig och du invänder mot radering av personuppgifterna och begär istället att deras användning begränsas.

Vi behöver inte längre personuppgifterna för behandlingen, men de är nödvändiga för att ett rättsanspråk ska kunna fastställas, hävdas eller försvaras.

Du har invänt mot behandlingen enligt artikel 21, mom 1, under perioden då det kontrolleras om våra berättigade intressen går före dina berättigade intressen.

Om behandlingen har begränsats enligt ovan får sådana personuppgifter, förutom lagring, endast behandlas med ditt samtycke eller i syfte att fastställa, hävda eller försvara ett rättsligt anspråk eller för att skydda en annan fysisk eller juridisk person eller t.ex. unionens eller en medlemsstats viktiga samhällsintressen.

Om du har uppnått begränsning av behandlingen kommer du att meddelas av oss innan begränsningen av behandlingen hävs.

1.f – Underrättelseskyldighet i samband med radering eller rättelse

Vi kommer att meddela varje mottagare till vilken dina personuppgifter lämnas ut om eventuell rättelse eller radering av personuppgifterna eller begränsning av behandling som utförs enligt avsnitt 1.3, 1.4 eller 1.5 om inte detta visar sig vara omöjligt eller oproportionerligt svårt.

Vi kommer att informera dig om dessa mottagare om du begär detta.

1.g – Dataportabilitet

Du har rätt att få personuppgifter om dig själv som du har lämnat till oss i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format.

Du har också rätt att överföra denna information till en annan personuppgiftsansvarig utan hinder från oss när:

Behandlingen baseras på ditt samtycke eller på vårt kontrakt och behandlingen sker automatiskt.

När du utövar din rätt till dataportabilitet enligt ovan har du rätt att få personuppgifterna överförda direkt från oss till någon annan, om detta är tekniskt möjligt. Denna rätt påverkar inte rätten att bli bortglömd.

Denna rätt till dataportabilitet gäller inte behandling som är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ingår i myndighetsutövning som vi har i uppdrag.

Denna rätt till dataportabilitet får inte heller inkräkta på andras rättigheter eller friheter.

1.h – Rätt att invända

Du har rätt att när som helst, av skäl som hänför sig till din speciella situation, invända mot behandlingen av dina personuppgifter, vilket baseras på artikel 6, stycket. 1, bokstav e) om allmänt intresse eller f) om vårt berättigade intresse, inklusive profilering utifrån dessa bestämmelser.

Om du invänder får vi inte längre behandla personuppgifterna, såvida vi inte visar övertygande legitima skäl för behandlingen som har företräde framför dina intressen, rättigheter och friheter, eller så är behandlingen nödvändig för att rättsliga anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras.

Om du invänder mot vår behandling i syfte att direktmarknadsföra, får personuppgifterna inte längre behandlas för detta ändamål.

Senast vid den första kommunikationen med dig måste du uttryckligen göras medveten om ovanstående rättighet, och information om den ska kommuniceras tydligt och separat från all annan information.

Om dina personuppgifter behandlas för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål i enlighet med förordningens artikel 89, mom. 1 har du rätt att, av skäl som hänför sig till din särskilda situation, invända mot behandlingen av dina personuppgifter, om inte behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift i det allmännas intresse.

1.i – Automatiska beslut, inklusive profilering

Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut baserat enbart på automatisk behandling, inklusive profilering, som har rättslig verkan eller på liknande sätt väsentligt påverkar dig

Detta gäller dock inte om beslutet:

Är nödvändigt för ingående eller fullgörande av ett avtal mellan den registrerade och en personuppgiftsansvarig godkänns av EU-lagstiftningen eller den nationella lagstiftningen i de medlemsstater som vi lyder under och som också föreskriver lämpliga åtgärder för att skydda dina rättigheter och friheter som samt legitima intressen, eller är baserad på ditt uttryckliga samtycke.

Om vi ​​använder automatiserade beslut i de fall som nämns i ib) och c), kommer vi att vidta lämpliga åtgärder för att skydda dina rättigheter och friheter och legitima intressen, åtminstone din rätt till mänskligt ingripande från vår sida, för att uttrycka dina åsikter och för att bestrida beslut.

De automatiska besluten får inte grundas på känsliga personuppgifter, om inte förordningens artikel 9, mom. 2 bokstav a) eller g) gäller och lämpliga åtgärder har vidtagits för att skydda dina rättigheter och friheter samt legitima intressen.

1.j – Begränsningar

EU-lag eller dansk lag, som vi eller databehandlaren lyder under, kan genom lagstiftningsåtgärder begränsa omfattningen av de skyldigheter och rättigheter som du har enligt ovan, när en sådan begränsning respekterar det väsentliga innehållet i de grundläggande rättigheterna och friheter och är en nödvändig och proportionerlig åtgärd i ett demokratiskt samhälle för att:

Statssäkerhet, försvar, allmän säkerhet, förebyggande, utredning, upptäckt eller lagföring av brott eller verkställighet av straffrättsliga påföljder, inklusive skydd mot och förebyggande av hot mot allmän säkerhet.

Andra viktiga mål i samband med skyddet av unionens eller en medlemsstats allmänna allmänna intressen, särskilt unionens eller en medlemsstats väsentliga ekonomiska eller finansiella intressen, inklusive valutafrågor, budget- och skattefrågor, folkhälsa och social trygghet .

Skydd av rättsväsendets oberoende och rättsliga förfaranden

Förebyggande, utredning, avslöjande och lagföring i samband med brott mot etiska regler för reglerade yrken.

Kontroll-, tillsyns- eller tillsynsfunktioner, inklusive uppgifter av tillfällig karaktär, som har samband med myndighetsutövning i de fall som avses i förordningens 23 § mom. 1, bokstäverna a)-e) och g)

Skydd av den registrerades eller andras rättigheter och friheter, verkställighet av civilrättsliga anspråk.